مهندسی زیر دریا (ROV-AUV)

زیردریایی‌های بدون سرنشین، ربات­‌های زیرسطحی و ربات­‌ماهی­‌ها در کاربردهای تحقیقاتی و اکتشافی مورد استفاده قرار می­‌گیرند. در سال‌های اخیر پروژه­‌هایی در این زمینه در مرکز، تعریف و نمونه­‌هایی نیز طراحی و ساخته شده و مورد تست قرار گرفته شده­ است.