ارتباط با ما

 

آدرس: تهران، خیابان آزادی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک، مرکز پژوهشی مهندسی دریا

شماره تماس: ۶۶۱۶۵۶۹۶-۰۲۱

فکس: ۶۶۱۶۵۵۶۳-۰۲۱

 
فرم تماس