سامانه تست مقاومت در آب‌های آزاد

یکی از روش‌ های تست مقاومت مدل شناورها یا زیرسطحی‌ ها، کشش آن‌ ها به کمک یک شناور کشنده در آب آزاد و انجام داده‌ برداری‌ های مربوطه از طریق سیستم‌ های نصب شده بر روی شناور کشنده است. در سراسر دنیا استفاده از حوضچه کشش بدین منظور به دلیل برخی مزایا همچون کنترل و داده‌ برداری بهتر و خطای پایین‌ تر متداول‌ تر است. اما عدم نیاز به ساخت یک حوضچه کشش طویل و هزینه‌های پایین‌ تر این روش (‌در صورت وجود یک دریاچه آرام‌)، تست به منظور اندازه‌ گیری مقاومت و یا مطالعه حرکات وسیله‌های دریایی با استفاده از سامانه تست در آب‌های آزاد را دربرخواهد داشت. ایده ساخت چنین سیستمی در چند سال اخیر توسط کارشناسان آزمایشگاه مهندسی دریا به‌وجود آمده و مورد توجه قرار گرفت و در سال ۱۳۸۹ این طرح در قالب یک پروژه صنعتی عملیاتی شده و مورد بهره‌ برداری قرار گرفته است. سیستم کشنده عبارت است از یک شناور کاتاماران با طول ۹ متر و عرض ۴ متر که توسط یک سازه خرپا و سیستم کشش کابلی مدل شناور را در فاصله ۲ الی ۳ متری و در جلوی شناور کشنده نگه می‌‌دارد .نیروی مقاومت مدل توسط سنسورهای بارسنج نصب شده در نوک سازه خرپا اندازه‌ گیری شده و به سیستم رایانه‌ ای ثبت داده بر روی شناور کشنده، مخابره می‌ شود. سرعت شناور توسط سکان‌ دار و به صورت دستی تنظیم می‌شود.