سامانه تست خودرانش مانور

در قالب طرح تست در آب‌های آزاد یک مدل شناور خودرانش که مدل شناور کانتینربر است به طول ۵ متر طراحی و ساخته شده است و تست‌های مانورپذیری بوسیله این مدل در آب آزاد انجام شده است. این مدل در نوع خود در سطح دنیا منحصر به فرد بوده و از خروجی­‌های آن به طور موثری می­‌توان در راستای مطالعه­‌ی مانورپذیری شناورها استفاده نمود. این مدل کامپوزیتی مجهز به پروانه از جنس برنج و سکان از جنس آلومینیوم است.