دوره‌های مدیریتی

امروزه، مدیریت به عنوان هنر بکارگیری منابع موجود، یکی از بارزترین شاخص‌های رشد صنایع کشورهای پیشرفته محسوب می‌شود. همگام با رشد علوم و فن‌آوری، سیستم‌های مدیریتی نیز ناچار به تغییر و تحول در جهت ارتقای کیفی می‌باشند. در این میان صنایع دریایی نیز از این امر مستثنی نبوده  و این صنعت به لحاظ سنخیت خود با دیگر صنایع از یکسو و مشخصات منحصر بفرد خود از سوی دیگر، نیازمند بهره‌گیری از سیستم‌های کارآمد مدیریتی است.

از اینرو مرکز پژوهشی مهندسی دریای دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد در کنار برگزاری دوره‌های فنی در راستای ارتقای دانش و مهارت فعالان و متخصصان در صنایع دریایی، دوره‌های مدیریتی را نیز در راستای آشنایی با آخرین دستاوردهای مدیریتی در صنعت و به خصوص صنایع دریایی، در دستور کار خود قرار دهد.