حوضچه کشش

حوضچه تست کشش مدل آزمایشگاه دارای طولی حدود ۲۵ متر و عرض ۲/۵ متر و عمق ۱/۵ متر است. این حوضچه به صورت بتنی و با درنظرگرفتن پنجره‌های شیشه‌ای جهت مشاهده شکل جریان و امواج آب ساخته شده و مجهز به سیستم کشش ارابه­‌ای است. اساس کار در این روش بدین صورت است که مدلی از شناور واقعی که قرار است طراحی شود، ساخته می‌شود. این مدل باید از نظر دینامیکی و هم از نظر سینماتیکی مشابه شناور اصلی باشد. مدل با سرعت‌های مختلف در طول حوضچه کشیده می‌شود و به این ترتیب شرایط جریان اطراف شناور شبیه‌سازی می‌شود. به صورت معمول ارابه بوسیله نیروی الکتریکی بر روی ریل‌های در بالای حوضچه رانده می‌شود و اتصال آن به مدل توسط دینامومتری است که نیروی افقی وارده به مدل را در طول رانش در سرعت ثابت اندازه گیری می‌کند. اشکال زیر نمایی از حوضچه کشش به همراه سیستم ارابه­ای را در آزمایشگاه مهندسی دریا نشان می‌­دهد.