تست سازه‌های دریایی

با توجه به نیازهای موجود در بخش صنایع نفت و گاز کشور امکانات تست سازه­‌های دریایی نیز در آزمایشگاه مهندسی دریا تهیه شده و روش‌های تست این سازه­ها استخراج شده است. از آن‌جا که معیارها و ملاک‌های طراحی در بخش سازه­های دریایی تا حدی با موضوعات معماری کشتی متفاوت است الزامات تست این نوع از سازهها نیز بالطبع متفاوت است. علی‌الخصوص که با توجه به فرصت‌های موجود در دریای خزر تست سازه­ های دریایی آب‌های عمیق نیز بسیار مد نظر بوده که در آزمایشگاه سعی شده است الزامات و تمهیداتی جهت تست سازههای آب عمیق نیز استخراج گردد. در طی تست این سازه­ها مقدار حرکات سازه و نیروهای ایجاد شده در اجزای مختلف سازه و خطوط مهار مورد آزمایش قرار می­گیرد. شکل زیر نشان‌دهنده­ی تست یک سکوی پایه کششی چهارستونی در آزمایشگاه مهندسی دریا است.