بویه موج‌نگار

جهت انجام تست‌ های دریامانی در آب‌های آزاد یک بویه جهت اندازه‌ گیری مشخصات امواج در این مرکز طراحی و ساخته شده است. مشخصات فنی و عملیاتی این بویه در جدول زیر ذکر شده است. سامانه نصب شده بر روی شناور قابلیت اندازه‌گیری پارامترهای مختلف مورد نیاز در تست دریامانی را داشته و بر روی انواع شناور قابل نصب است.

کاربرداندازه‌گیری، ثبت و ارسال مشخصات امواج
قطر بدنه بیرونی۳۰ سانتی‌متر
نرخ داده‌برداری۱۰۰ هرتز
ظرفیت داده‌برداریبیش از ۱۰ روز
وضعیت داده‌برداریپیوسته
عمق قابل استفادهمتفاوت
خطای اندازه‌گیریحداکثر ۲۰ درصد
حسگر شتاب۶ محوره